การวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วย FT-NIR Spectroscopy

Bruker - พร้อมเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อระบบควบคุมคุณภาพอาหารทั้งในหัองปฏิบัติการและสายการผลิต

Bruker Optics เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก โดยผลิตและจัดจำหน่ายเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer เครื่อง Near Infrared Spectrometer และเครื่อง Raman Spectrometer บริษัท Bruker Optics เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Bruker Corporation (NASDAQ: BRKR)

บริษัท Bruker เริ่มต้นผลิตเครื่อง FT-IR spectrometer ในปี คศ 1974 โดยเริ่มต้นจากเครื่อง FT-IR spectrometer ที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงที่สามารถเปลี่ยนช่วงความยาวคลื่นได้แบบอัตโนมัติ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท Bruker ได้ขยายสายการผลิตเครื่องมือในกลุ่ม spectrometer อย่างต่อเนื่องทั้งเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ทั่วไปและเครื่องมือสำหรับงานวิจัย โดยเน้นการคิดค้นและผลิตเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง

ในปัจจุบัน บริษัท Bruker Optics สามารถนำเสนอ technical solutions ที่สมบูรณ์แบบในสายงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านคิดค้นและวิจัย (Research and development) หรือ กลุ่มการใช้งานด้านการควบคุมคุณภาพและระบบการผลิตในวงการอุตสาหกรรม บริษัท Bruker Optics มีศูนย์วิจัยและพัฒนา และโรงงานผลิต ตั้งอยู่ ณ เมือง Ettlingen ประเทศเยอรมัน และยังมีหน่วยงานด้านเทคนิคและสำนักงานทั่วภาคพื้นทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปเอเชีย รวมทั้งเขตอินเดีย เขตตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

Bruker Optics GmbH & Co. KG in Ettlingen

ศูนย์วิจัยและโรงงานผลิตของบริษัท Bruker Optics GmbH & Co. KG ในเมือง Ettlingen ประเทศเยอรมัน