Phân tích thực phẩm với quang phổ cận hồng ngoại FT-NIR